Mit csinált megint a Szász!

szászKötetnyi szó tolul föl, és nem áll össze egyetlen mondat sem, szerkesztő úr! Este, altatáskor hívott a Bácskai Irén, kinyomtam. Aztán egyből visszahívtam, hogy ugye nem azért hívott. Pedig de. Bizony, elment a Szász. Ma fölhívtam a Horváthot, aki a Simire osztotta hogy írja meg. Ő bepróbálkozott, hogy esetleg én, de én a Désit ajánlottam. Jól tettem.

Gyerekként túlélte a deportálást. Aztán a diktatúrákat. A politikai rendőrséget. Mindig elővette a riadt kis slemil figurát, mikor hős volt. Már nem tudom, hogy a sztorikban hol végződik a Királyhegyi, és hol kezdődik a Szász. Megígértettem vele, hogy ezt (ezeket) is túl fogja. Erről nem volt szó! Ígérjük meg együtt, hogy most már mi, akik maradtunk, túléljük legalább ezt az utolsó kis szar diktatúrát. Helyette is!

A krokodilmadár

Jahrzeit közeledik. Januárban lesz egy éve, hogy eltemettük anyámat, ideje hát, hogy a síremlékét fölállítsuk. A temetésén elmondott (makogott) beszédben megemlítettem, hogy mindezt megírta egy tárcanovellában. Mostanra előástuk Borival, és ő begépelte, hogy olvashassátok: 

Faragó Kata:    A KROKODILMADÁR

 

krokodilmadar

Az ötvenöt kicsi közül Potyival volt a legtöbb baj.

A többiek szépen megtanulták új nevüket, és engedelmesen elfelejtették a régit. Nem beszéltek a mamáról és a papáról, aki elment. Viaszsárga arcukat az olajmécs pislákoló fényéhez fordítva gépiesen mondogatták a rózsafűzért a kedvesnővér után: “Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk…”

Potyi megkérdezte: ㅡ Mi az a Méhének Gyümölcse? Mi az a Malaszttal Teljes?

A kedvesnővér csúnyán nézett a kisfiúra.

ㅡ Azért imádkozunk, hogy mindannyian megmeneküljünk a Szent Szűz kegyelméből!

Potyi megkérdezte: ㅡ Mi az, hogy halálveszély?

Zsóka őt szerette legjobban az ötvenöt közül. Érte találta ki, hogy a gyerekeknek mozgásra van szükségük. Minden délben kiterelte őket a betéglázott ablakú helyiségből a huzatos folyosóra tornázni.

ㅡ Almát szedünk ㅡ jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon ㅡ, magasan vannak az ágak, tessék ágaskodni! Egy, kettő! Egy, kettő! Szamócát is keresünk a fű között, hajoljatok le! Mélyebben, még mélyebben! Potyi, ne görbítsd be a térded! Zsuzsa, a szamóca egészen lent van a földön, jobban hajolj le!

ㅡ Mi az a szamóca? ㅡ kérdezte Potyi.

ㅡ Majd megmagyarázom, ha egész kosárra valót szedtetek belőle. Egy, kettő! Egy, kettő!

A kedvesnővér nem hagyta abba az imádkozást. Az édes Jézus kedvéért vállalta ezeket a szerencsétleneket, akiket többnyire a zárda küszöbére tettek le a kétségbeesett szülők, de halálosan félt a felkoncolástól, melyet harsányan ígértek a plakátok a hozzá hasonlóknak. Csupa tehetetlen kisgyerek. Kopaszra nyírta őket, mert megtetvesedtek a gondozatlanságtól. Víz nélkül, másodmagával mit is tehetett velük? Időnként kétségbeesett irtóhadjáratot rendezett a ruhák varrásánál és a szegélyekben meghúzódó ruhatetvek ellen; a konyhakéményből messzire szállt az elégett ruhák bűze. Azután rájött, hogy a kis nadrágok és réklik helyett nem adhat rájuk másikat, mert nincs. Olvadt hólében mosott és mosdatott, naponta egy kondér babot vagy borsót is kellett főznie, pisiltetni a kicsiket, akik félig vakon tapogatóztak a szikrázó hóban, és terjengő sárga foltokat hagytak maguk után.

Ivóvízért majdnem a Dunáig kellett lemenni a vödrökkel. Két felnőtt, mi az ennyi gyerekhez?

Zsóka volt az egyetlen idősebb közöttük. Október végén csöngetett be a kapun.

ㅡ Navratil Erzsébet ㅡ így mutatkozott be, és rögtön elővette keresztlevelét. Először kibombázottnak mondta magát, azután erdélyi menekültnek. A kedvesnővér megijedt. Ez a lány tizenkét-tizenhárom éves, esze van, szeme van, ki tudja?

ㅡ Nincs helyünk kedvesem! Minden ágyunkban két menekült alszik. Másutt kell megkísérelned!

A nővér megpróbálta becsukni a kaput, de Zsóka elszántan leült a küszöbre.

ㅡ Itt maradok, amíg be nem fogad! Itt halok éhen a küszöbön!

A nővér bement, kijött, idegesen járkált a házban, csapkodta az ajtókat. Zsóka másfél óra múlva is ott ült. Szemét konokul a földre szegezte. A nővér később sem tudta meg az igazi nevét.

Nagyon nehéz nap volt ez a mai. Délelőtt a konyha találatot kapott, a fővő krumpli szétspriccelt a tűzhelyről. Csak egy tepsi főtt krumplihajat sikerült kikaparni a romok közül. A gyerekek éhesen rágcsálták, a legkisebbek sírtak, nem akartak tornázni. Zsóka madarat rajzolt nekik a falra, de ez sem érdekelte őket. Csak Potyi kérdezte meg váratlanul:

ㅡ Zsóka, mi az a krokodilmadár?

Zsóka elkerekítette a szemét.

ㅡ Honnan veszed ezt? A krokodil nem madár, hanem hüllő. Óriási gyík. Akkora foga van, mint a kezem, de nem repül.

ㅡ Nem krokodil! ㅡ erősködött Potyi. ㅡ Madár! Ilyen pici ㅡ mutatta a kezével.

Zsókának rémlett valami.

ㅡ Tudom már! Amikor a krokodil jóllakott halakkal, meg mindenfélével…

ㅡ Emberekkel is?

ㅡ Igen. Emberekkel is. Akkor kitátja a száját, és a krokodilmadár berepül. Olyan kicsi, hogy elfér a fogai között. Kiszedi a maradékot a krokodil szájából, és jóllakik. A krokodilt meg nem bántják a szálkák.

ㅡ Nem fél a krokodiltól?

ㅡ Nem fél, megszokta.

ㅡ Ilyet rajzolj! ㅡ kérte Potyi elégedetten.

Zsóka nagy, tátottszájú krokodilt rajzolt a falra, és a fogai közé egy egészen kicsi madarat.

Az emeletről csak az ágysodronyokat hozták le az alagsorba. Reggel egymásra tornyozták az egyik sarokban, este lerakták egymás mellé a kőre. A sodronyok az egész helyiséget beborították. A kicsinyek folyton átgurultak egymáshoz éjszaka, és álmukban nyögve hadakoztak egy kis helyért. Hárman feküdtek egy ágyon fejtől-lábtól, mint a heringek a dobozban. Zsóka a legszélső sodronyon feküdt az ajtó mellett, őt nem féltette a nővér, hogy legurul a kőre. Keveset és rosszul aludt, többször felriadt éjszakánként. Pisilni vitte a félálomban mászkáló kicsinyeket, és arról ábrándozott, hogy a háború után ő lesz a Boldog Királynő.

Hirtelen feltépték mellette az ajtót, és a szemébe világítottak. A fény mögött semmit sem látott, csak a nővér rémült hangját hallotta:

ㅡ Kérem, ezek gyerekek! Árvák, értse meg! Mit akarnak ezektől?

Mutáló kamaszhang felelt a lámpa mögül:

ㅡ Csak semmi izgalom, mamuska! Azonnal minden kiderül!

A fény egy kissé eltérült Zsóka arcáról. Tizenhat-tizenhét éves ritkaborostás suhanc bukkant ki mögötte, félig civilben, félig egyenruhában. Az egyik karján karszalag, a másikkal géppisztolyt szorított a hóna alá. Hátraszólt a sötét folyosóra:

ㅡ Te lemégy, alaposan körülnézel az alsó épületben! Lejövök utánad, ha végeztem ebben a bűzbarlangban.

A másik suhanc elkopogott. A nővér rémülten tördelte a kezét. A géppisztolyos a cipője orrával meglökte Zsókát a sodronyon.

ㅡ Hogy kerülsz te ide? Miféle vagy, mi? Zsidó?!

Zsóka megrettent.

ㅡ Nem vagyok zsidó. Fönt van a keresztlevelem az emeleten. Menekült vagyok, erdélyi.

ㅡ Hát a többi?

ㅡ Kibombázottak. Gyerekek.

ㅡ Na, majd kiderül.

Zsóka fején végigcikázott, amit a mama mesélt. Ezek csak a fiúkat nézik meg, letolják a kis nadrágjukat és… Felugrott. Gyorsan, hadarva beszélni kezdett:

ㅡ Az anyukám elveszett az állomáson, olyan sokan voltak, elmentem vizet inni, és nem találtam meg. Egy idegen néni hozott ide. Az oroszok elől menekültünk, bombáztak is… Az apukám pedig elesett. Oroszországban. Voronyezsnél…

Maga sem tudta, emlékezetének melyik zugából került elő ez az orosz név. Apjáról semmit sem tudott. Évek óta nem látta. Csak a mamával éltek; de a mamit letartóztatták a hamis papírok miatt. Róla sem tudott semmit. A szomszéd néni egy szál ruhában, a cselédlépcsőn menekítette ki az utcára. Csak egy tízpengőst csúsztatott a kezébe.

Rövid kis ingében hirtelen felugrott az ágyról, és sírvafakadt.

ㅡ Hallod?! Elesett az apukám! Meghalt! A hazát védte!

Hisztériás düh fogta el. Nekiugrott a suhancnak. Az arcát próbálta elérni a körmével. Közben magából kivetkezett hangon sikoltott:

ㅡ Te rohadt! Te dög! Itt hadonászol avval a puskával, ahelyett, hogy a fronton döglenél meg a hazáért, mint az apukám!

A körme végre meleg bőrhöz ért. Teljes erejéből marta, hasította. A suhanc lassan hátrált, és szánalmasan dadogott valamit. Segélykérően nézett a halálra vált nővérre. A másik felnőtt, aki velük volt, egy óvónő, közben összeszedte a papírjait. Rémületében teljesen összekeverte őket. Volt közöttük hamis névre szóló bejelentőlap, és a Nemzetközi Vöröskereszt menlevele a saját nevére. Remegve tartotta a kezében, és a megvadult kislányra meredt.

Zsóka valamilyen kemény fémtárgyat érzett az oldalába mélyedni. A géppisztoly csöve volt. Kiáltozása most már szaggatott sírásba ment át. Ujjaival szorította a nyilas suhanc összemarkolt fülét.

A nővérnek végre sikerült az egész testében reszkető gyereket lerángatnia a géppisztolyosról. Közben mészfehér szájjal csak ezt mondogatta:

ㅡ Jézusom! Édes Jézusom!

A suhanc zavartan igazgatta a ruháját. Zsóka újra kiabálni kezdett, most már a nővér karjaiban:

ㅡ Mi éhezünk itt, ti meg zabáltok! A szüleink meghalnak a fronton, hogy ti itt biztonságban mászkálhassatok! Szégyelld magad! Rohadt!

A nővér megrázta Zsókát.

ㅡ Hallgass már, az Isten szerelmére! Mindnyájunkat lelőnek!

A nyilas azonban már kívül volt az ajtón. Onnan kiabálta be meglepően magas fejhangon:

ㅡ Majd küldetek valami ennivalót ㅡ és elszelelt. Az egész mindösze tizenkét percig tartott.

Az alsóházból, amelyik korháznak volt berendezve, egy óra múlva feljött egy gipszelt karú katona. Sápadtan mesélte, hogy a nyilas suhanc, aki lejött hozzájuk, mindenkit igazoltatott. Három zsidó férfit vittek el, a főorvost és két ápolónővért.

ㅡ Senki sincs a betegekkel.

A kedvesnővér hosszan nézte Zsókát. Nem szólt semmit, csak keresztet vetett. Lement a katonával az alsóházba.

A gyerekek forgolódtak, nyögtek, nem tudtak elaludni.

Potyi felült a sodronyon:

ㅡ Mondd, Zsóka, mi történik a krokodilmadárral, ha a krokodilus hirtelen becsukja a száját?

Zsóka nem felelt. Befelé fordult, és szorosan lehunyta a szemét.

Pápátlátván

FerencpapaLengyelországból származik a mondás, hogy az antiszemitizmushoz nincs is szükség zsidókra. Aki túlélte a Soát, az az ötvenes években alijázott. Krakkónak ugyan tekintélyes zsidónegyede van, de főleg kiváló romkocsmák uralják. Olyan az egész, mint a Kazinczy utca, zsidók nélkül. Egy kidusra azért összegyűlt péntek este vagy ötven zsidó a krakkói főrabbinál, igaz, többségük New Yorkból, Montrealból, Netanyáról, Budapestről. És persze Argentinából, tekintettel a pápa látogatására.

A pápa ugyanis túlélőkkel találkozott Auschwitzban, Birkenauban és Krakkóban, ahová rajtunk kívül még vagy másfél millió zarándok érkezett.2016.08.03

Ezt itthon nehéz elképzelni, ahol százezer békemenetelő már kiviszi a közfalat. A mindent elözönlő zarándokok nem csak sugárzóan boldogok voltak, hanem feltűnően szépek és elképesztően színesek is.

Olyan volt a város, mint egy mindent elborító Benetton-reklám. Rajtuk egyáltalán nem érződött, ami a rezsimen igen, hogy pokolba kívánják Ferencet, aki nem csak a vészkorszak áldozatairól emlékezett meg, hanem korunk üldözöttjeiről is. Az út során tett nyilatkozatai, a vallás és a terror szétválasztása az itthoni kormányszócsöveket is úgy kiborították, mintha nem egy éledező keresztény-kurzus Prohászkái lennének. A Krakkót beborító óriásplakátok többsége Wojtylát, kisebb részük Ratzingert mutatta. A magasrangú vendéget egy helyen gerillaplakátozták ki, de legalább a hatóság nem távolította el. Jól is nézett volna ki, ha a rendőrség pont őt tépi le.

S, hogy hogy kerülök én ebbe? Barátaim forgatnak egy túlélővel, most épp azt, amikor a pápa fogadja. Én bébiszitter voltam és sofőr, ami régi vágyam.

babatrogerEgy babát fölemelni, tartogatni szakrális élmény nekem. Már a legkisebb is elmúlt hat, kapva kapok hát, ha alkalmam nyílik ilyesmire. Arra is rájöttem (az évek, meg a rutin!), hogy a közkeletű ide-odaringatás helyett sokkal jobban stimulálja a piciket, ha emelgeti őket az ember. A hatással szinte mindig kivívom a fáradt anyukák elismerését, “suttogó” és más hasonló jelzőkkel illetnek. Amikor még gyakorló “testenhordozós” apuka voltam, annyira rutinommá vált ez a mozgás, hogy nemegyszer hülyének néztek érte a buszmegállóban, pedig nem tehettem róla, hogy épp nem volt rajtam gyé… (Más papatársak meg arról számoltak be, hogy hasonló kínos helyzetbe a pénztársorban kerültek, amikor motorosan ringatták a bevásárlókocsit – egy rekesz sörrel…) A napokban három babához is volt szerencsém, és rájöttem, mi a valódi elhivatásom: Babatróger! Babákat kell tartogatnom. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy azok az anyukák/apukák, akiknek már leszakadt a karjuk és kilyukadt a hátuk, de nincs szívük letenni a babát, ideadják nekem, és én testközelben tartom, míg ők pihennek vagy dolgoznak. Mikor idáig jutottam, ezt találtam. Naná, hogy Amerikában! A Bori egyből azt mondta, alijázzunk.  Amerikába? Alija?! Nóóórmálíís?!?

 

Az engedetlen polgár

klub2A Klubrádió “Támogatói hetének” témája március idusán a sajtószabadság volt, mi meg rajzokat ajánlottunk föl hozzá. A rádió a tenyerén hordott, a hevenyészett kiállítás megnyitójának napján Váradi Júlia interjúzott velem a Dobszerdában.

A kezdeményezés annyira fölvillanyozott, hogy amikor a Gulyás Marcis rajzot csináltam, és a brutális ítéleten gondolkodtam, elhatároztam, hogy most nem Marcinak adom a rajzot, hanem jótékonysági árverési akciót indítok, leteendő egy új “Vörös segély” alapjait, a polgári engedetlenségért elítéltek támogatására.
(Nem önzetlenül persze, hiszen nekem is van már priuszom, és még annyi jó ötletem is…)
A polgári engedetlenség ugyanis kevesek magasztos hóbortjából tömegessé vált a március 30-i iskolai vadsztrájkkal. 

Ezután kaptam ezt:

klub1 001

rendbogar 001Mit tehet az ember egy ilyen kedves invitálásra? Legjobb, ha  az őrszobán rajzol pár lábat a Védett Nemzeti Szimbólumnak!